Miroslav Novák


/ : Obsah / Contents | Piškvorky / Gomoku | Algoritmus Piškvorek | Hlubina / Depth | Hadi / Snakes | Super Střílečka II / Super Shooting II | Gred | Kufr | Robůtek / Mini Robot | Cvssvnlog | Qemu Brake | Pay MUZO

Hlubina

The Hlubina (Abyss) game is an experimental 2D shooter in applet. It is controlled by arrows, spacebar and 'S' keys.
Hlubina je pokus o akční 2D střílečku v appletu. Ovládá se šipkami a mezerníkem se střílí. Nová hra se spustí klávesou "S".

Rychlost hlubiny lze zjistit stiskem klávesy "i". Hodnota v levém horním rohu ukazuje počet nevyužitých milisekund mezi jednotlivými snímky. Pokud je to číslo záporné, hra se zpomaluje.
Klávesa "r" ukáže nad každým objektem systém obdélníků použitých pro detekci srážek.

 


E-mail: novakmiroslavpost.cz